درس خارج فقه الصلاة - مدرس دفتر معظم له - جلسه سوم

101
درس خارج فقه الصلاة توسط حضرت آیت الله محسن اراکی برگزار شده در تاریخ سه شنبه 99/6/25 در مدرس حسینیه دفتر معظم له
pixel