نمونه ای از پروژه های پارسین (حافظان جاوید)

70
45000 مترمربع ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر، ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 4 سانتیمتر
pixel