ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش گره زنی/ گره یک خفت/ امیر علی موسوی چلک

202
202 بازدید
اشتراک گذاری
این برنامه آموزش گره زنی یک خفت برای همه و بخصوص پیشنازان بسیار مفید است. این برنامه توسط سید امیر علی موسوی چلک تهیه شده است
pixel