عالم مجازی هم محضر خداست

عالم مجازی هم محضر خداست

3 سال پیش
هرگز دلم نمیکند ازاسمان هبوط / من عاشقم که هیچ نمیترسم ازسقوط / دکتر! نوار قلب مرا با وضو بگیر / دندانه های سین حسین اند,این خطوط ....حاج ابراهیم سنایی