تغییر قیمت محصولات بر اساس واحد پولی جدید

152

در این آموزش به بررسی یکی دیگر از قابلیت های پلاگین تغییر قیمت دسته ای محصولات ماژول پرستاپلاس در پرستاشاپ می پردازیم. اگر شما هم قصد تغییر واحد پولی از ریال به تومان(و یا هر تبدیل واحد پولی دیگر) دارید این آموزش مناسب و راهنمای شماست. affba.ir/frkt112