تحلیل ذینفعان

361

تحلیل و شناخت ذینفعان از مراحل ترجمان دانش است. با دیدن این ویدئو با این گام مؤثر آشنا می شوید و می توانید در تعریف طرح های خود از آن بهره ببرید.

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...