نورپردازی پل هوایی خیابان میر، میدان فیض و تکمیل و اصلاح نورپردازی پل خواجو

92
نورپردازی پل هوایی خیابان میر، میدان فیض و تکمیل و اصلاح نورپردازی پل خواجو از سوی #منطقه_۶ شهرداری اصفهان
pixel