ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

استفاده از ویلچر برقی به عنوان کنترلر بازی

1,033
تیم AbleGamers با استفاده از کنترلر تطابق پذیر ایکس باکس (Xbox Adaptive Controller) موفق شده که یک ویلچر را به کنترلر بازی تبدیل کند.
pixel