نشست هم اندیشی راهبر بازار و گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

248
در راستای نشست های قبلی، نشست علمی دیگری بین گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس و شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار در دی ماه ۹۷ برگزار شد. این نشست هم اندیشی با حضور دکتر محمدزاده معاونت محترم دانشگاه و دکتر گلعلی زاده مدیر گروه آمار و جمعی از اساتید و دانشجویان مقطع دکتری و فوق لیسانس این دانشگاه و آقای افشین وفادار مدیریت عامل و خانم شهرزاد خطیبی سرپرست تیم کمّی شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. از وب سایت ما دیدن کنید:www.rahbarbazaar.com
pixel