اولین تماس ایران با تلفن دفتر ترامپ بعد از آمادگی رئیس جمهور آمریکا

2,792

سی ان ان : پس از آن که به تازگی رئیس جمهوری آمریکا خواهان تماس ایران با او شد، کاخ سفید با سوئیس تماس گرفته و شماره تلفنی را در اختیار گذاشته تا مقامات ایرانی بتوانند با ترامپ تماس بگیرند.