دلایلت بهانه اند| دوره اسطوره های زندگی و سازمان

259

علی میرصادقی| برنده مقام دوم کتاب های خودیاری در جهان| این ویدیو بخشی از دوره 10 ماهه اسطوره های زندگی و سازمان است برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 7 را به 3000909030 پیامک کنید.

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel