رفع تصرف 230 هکتار از اراضی سد کارده در خراسان رضوی

232

شبکه خبر- 13 آذر 97- 23:00 | رفع تصرف 230 هکتار از اراضی سد کارده در خراسان رضوی. قرار است تا 10 روز آینده تمامی 230 هکتار اراضی سد کارده رفع تصرف شود تا این سد جانی تازه بگیرد.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده