گفتگو با نماینده گروه برگزیده دومین جشنواره ملی جهادگران در بخش سلامت

83
جشنواره ملی جهادگران، رویدادی بزرگ برای فعالان عرصه خدمت رسانی در سراسر کشور است. در سال 97 دومین جشنواره ملی جهادگران برگزار شد. برای ثبت تجربه و استفاده سایر جهادگران، گفتگویی خودمانی با مهدیه میرجانی نماینده گروه جهادی منتظران مصلح به عنوان برگزیده ی بخش سلامت این جشنواره صورت گرفته است.
pixel