صفرتاصد شیمی کنکور/جلسه1

583

جلسه اول صفرتاصد مسائل شیمی کنکور پیش نیاز1-فرمول نویسی ترکیبات(ترکیبات یونی) مدرس:مهدی فولادی از لبتاب یا گوشی مشاهده کنید! #رایگان @bia2konkur

bia2konkur
bia2konkur 11 دنبال کننده