رسم شکل برای ضرب کسر در عدد

340
F.fooladi 20 دنبال‌ کننده
چگونه برای ضرب کسرها شکل رسم کنیم
F.fooladi 20 دنبال کننده
pixel