مشاهده شدن بشقاب پرنده های ناشناخته و عجیب توسط انسان

1,204
مجموعه حوادث دیده شدن اشیای پرنده ناشناس توسط انسان ها
وحیدDARK(آنلاین) 37.6 هزار دنبال کننده
pixel