فیلم مراحل نصب و مونتاژ و تست و بازرسی جرثقیل سقفی

4,878
4,878 بازدید
اشتراک گذاری

در این فیلم مراحل نصب و مونتاژ جرثقیل سقفی دو پل رونشین با تناژ 40 تن مشاهده می گردد. همانطور که مشاهده می کنید، ابتدا یک پل در محل خود قرار داده شده و کلگی دو سمت نصب می گردد. سپس پل دوم هم نصب گردیده و در انتها مجموعه کالسکه و وینچ بالابری و سایر اجزا جرثقیل سقفی نصب می گردد. در پایان با استفاده از وزنه های واتر بگ عملکرد جرثقیل سقفی تست می شود. شرکت بازرسی فنی دکتر صنعت