مستند امام روح الله 10

583

قسمت پایانی از کاملترین مستند از زندگانی سیاسی عبادی امام سید روح الله موسوی خمینی قدس سره الشریف