تحریف بحرین - گرین لند سرزمین واقعی بحرین

91
طی جنگهای متعدد مردم بحرین به سرزمین جعلی تبعید شدند و گرین لند در واقع سرزمین واقعی بحرین است ک تحریف شده است
kabtn 29 دنبال کننده
pixel