مکالمه مربوط به خرید لباس به زبان انگلیسی

48

برای مشاهده کامل ویدیو و تقویت زبان انگلیسی به آدرس زیر در وبسایت ریمرسی بروید: https://rimersi.com/category-video/topic-shop-conversation/how-buy-cloth-english-507

ریمرسی
ریمرسی 76 دنبال کننده