پیام روز ملی کیفیت- مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

35
35 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

۱۸ آبان به عنوان روز ملی کیفیت در تقویم ایران نامیده شده است. هدف از این انتخاب، افزایش آگاهی عمومی و تاکید بر نقش کیفیت در رشد سازمان ها، رضایت مصرف کنندگان و شکوفایی کشور بوده است.سنجش خواص کمی و کیفی یک محصول یا فرآیند با معیار مناسب و استاندارد که منجر به مطلوبیت و مرغوبیت شود، کیفیت گفته می شود. ۱۸ آبان، روز ملی کیفیت گرامی باد.