لزوم اجرای امر به معروف توسط مردم

87

شبکۀ نور (قم) - 2 مهر 1396 - 23:00| فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است که دین اسلام آن را وظیفۀ همۀ اعضای جامعه اسلامی دانسته است. احیای این دو فریضه از درس های ماندگار مکتب انسان ساز عاشورا است. گزارش مردمی در مورد امر به معروف و نهی از منکر.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده