قسمت چهاردهم برنامه تسبیح از شبکه جهانی جام جم -رمضان95

239

قسمت چهاردهم ویژه برنامه افطار شبکه جهانی جام جم در رمضان سال ۹۵ تاریخ برنامه: یکشنبه 30 خرداد، تهیه کننده: مهدی حسین زاده کارشناس مجری: دکتر احمد شفازاده، موضوع برنامه:ارزیابی های ما از عمر رفته... جوان یا پیر... مهمان بخش پند خوانی برنامه:استاد محمد دلسوز فومنی