بهداشت دندانها هنگام درمان ارتودنسی

808

در زمان درمان ارتودنسی بهداشت دندانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به چند دلیل اول اینکه اگر بهداشت خوب نباشد بعد از درمان ارتودنسی دندانها پوسیده شده و زیبایی مرتب شدن دندانها را از بین میبرد و نیاز به خدمات بیشتر دندانپزشکی دارد.دوم اینکه ابزار ارتودنسی باعث افزایش گیر غذایی شده و در صورت تمیز نشدن باعث پوسیده شدن دندانها میگردد.سوم اینکه معمولا دندانپزشکانی که ارتودنسی انجام میدهند در صورت بهداشت ضعیف برای جلوگیری از آسیب به دندانهای شما درمان ارتودنسی را متوقف میکنند.www.alborzdental.com

pixel