اپریویو : بررسی ویدیویی اپلیکیشن ویدانما

284
در این بررسی ویدیویی با اپلیکیشن ویدانما آشنا خواهید شد که یک شبکه اجتماعی چند رسانه ای برای اشتراک گذاری ویدیو میباشد.
اَپریویو 222 دنبال کننده
pixel