دوره شبیه ساز دو سال اول کسب و کار

426
1-قدم به قدم از ایده تا عمل 2-منِ متفاوت 3-رسیدن به ایده مناسب (1) 4-رسیدن به ایده مناسب (2) 5-پرسش و پاسخ 6-ارتباطات رو دست کم نگیرید 7-نقطه قوت محصول نهایی شما چیست ؟ 8-شروع با MVP 9-سوال 10-بنویسید تا گم نشید 11-از ایده تا عمل 12-تمرین ادرس جدید اپارات ما https://www.aparat.com/farinacademy
pixel