مضرات خوابیدن بد به ویژه روی شکم خوابیدن برای کمر درد و گردن درد

405

خوبیدن روی شکم یکی از عوامل اسیب به کمر گردن و وارد امدن فشارهای ناصحیح می باشد لطفا کلیپ با دقت دیده شود

Dr.Dastani
Dr.Dastani 13 دنبال کننده