قونیه، شهر عاشقان مولانا

1,065

به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود * اینجا قونیه است و این آرامگاه مولاناست * هرگاه دلتان برای قونیه تنگ شد، دل تنگیتان را با ما در میان بگذارید * رزسفیدجهان

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین