آخرین اقدام وزارت نفت برای سوخت‌گیری با کارت بنزین

102
شبکۀ خبر - 20 شهریور 1398 - با خبرنگاران جوان (بخش خبری 17)| مجری: «خبرهایی از نرخ بلیط سفرهای هوایی در اربعین تا کاهش سهمیۀ بنزین بدون کارت سوخت در بستۀ خبری حیاط دولت.» خبرنگار: «حضور خبرنگاران در حیاط پاستور و پرسش سؤالات از کابینۀ دولت. سخنگوی دولت از آخرین اقدام وزارت نفت برای سوخت‌گیری با کارت بنزین جایگاه‌داران خبر داد.»
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel