از اصفهان تا آیدین دوغان در گفت و گو با امین مویدی

99
هر کسی معروف به چیزی است. فکر می‌کنید امین مویدی به چه چیزی شهره است؟ به خنده از ته دل که به شکل انفجاری بروز داده می‌شود و ماچ. ماچی که صدای آن تا یک کیلومتر آن‌ورتر هم شنیده می‌شود. ممکن است ماچش خیلی ربط به کاریکاتور نداشته باشد، اما خنده‌اش ربط مستقیم دارد.
pixel