آموزش بدنسازی اسکات

1,191

حرکت اسکات از پشت میله را روی شانه ها قرار دهید پاها عرض شانه سر بالا و سینه جلو کامل بیاید پایین کامل بیاید بالا http://badansazy.com

تورج امین فر
تورج امین فر 114 دنبال کننده