نور و اميد در سرزمين ضامن آهو (خراسان رضوي)

125

این ویدئو در 3 اپیزود:1- احداث و بهره برداری نیروگاه های خورشیدی کوچک و خانگی 2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان خراسان رضوی 3- تاسیسات مهم استان خراسان رضوی ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویئو است.