شناخت از خود و نحوه ارتباط با مشتری

1,458
شهریار دولتشاهی دانش آموخته دوره شانزدهم نوابغ فروش درباره شناخت از خود و نحوه ارتباط با مشتری می گوید. | توضیحات بیشتر درباره نوابغ فروش در: www.moazami.ca/sg و یا پیامک حرف SG به سامانه 20009556
محمود معظمی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel