اداره مزرعه هیدروپونیک توسط ربات ها

278

این مزرعه به طور کامل توسط ربات ها اداره می شود و 90٪ کمتر از مزارع سنتی آب استفاده می کند. شرکت Iron Ox نخستین مزرعه کاملاً خودکار خود را در سن کارلوس، کالیفرنیا افتتاح کرده است. این شرکت ادعا می کند که سامانه هیدروپونیک آنها نسبت به مزارع سنتی 30 برابر تولیدات بیشتر دارد، در حالیکه مصرف آب 90 درصد کمتر است. www.exos.ir/?p=11935