اسرار آزمایش بمب های هسته ای

539

در اواسط قرن بیستم، بعد از اینکه بمب اتمی کشف شد، ابرقدرت های دنیا شروع کردند به انجام آزمایش های متعدد با بمب های عظیمی که گاهی تا شعاع صدها کیلومتریِ محل آزمایش را نابود می کرد؛ اما واقعا راز این آزمایش های متعدد چه بود؟

۱ ماه پیش
# بمب
# اتم
DIGIKOT
DIGIKOT 10.3 هزار دنبال کننده