پرواز از زیر پل (هواپیمای مدل)

921
921 بازدید
اشتراک گذاری
پرواز خطرناک هواپیمای مدل فومی دست ساز از زیر پل آهنی با حداقل ارتفاع.

هواپیماهای رادیو کنترل

7 سال پیش
خطرناک وبسیار استادانه.ممنون.
pixel