روغن گیری کتان هندی با دستگاه روغن کشی OPM 700

666
روغن گیری کتان هندی با دستگاه روغن کشی OPM 700 بدون مرطوب کردن دانه با ظرفیت واقعی 25 کیلو در ساعت خوراک ورودی همانند روغن گیری سایر دانه ها انجام می شود چون کتان هندی نسبت به کتان تاجیک سختی و چسبناکی کمتری دارد بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان مبنای فروش و تحویل دستگاههای روغن کشی OPM-AZ می باشد اطلاعات بیشتر از سایت ما: www.azartalash.com
Azar Talash Aras Co 29 دنبال کننده
pixel