نمایش طنز خواستگاری - شیراز

899

بخشی از نمایش طنز خواستگاری کاری از گروه نمایش طنز و سیاه بازی لبخند شیراز - توضیحا این اجرا بدون موسیقی انجام شده است. در صورت امکان، موسیقی زنده شاد توسط نوازنده کیبرد اضافه میشود. تلفن هماهنگی اجرا در جشنهای عمومی و خصوصی شیراز و سراسر کشور: 09367760350 - آباده اقلید ارسنجان استهبان بوانات پاسارگاد جهرم خرامه خرم بید خنج داراب رستم زرین دشت سپیدان سروستان شیراز فراشبند فسا فیروزآباد قیر و کارزین کازرون کوار گراش لارستان لامرد مرودشت ممسنی مهر نی ریز