ارائه درس محیط های چند رسانه ای (بصری سازی داده ها در وب)

42
علی عزیزجهان 3 دنبال‌ کننده
42 بازدید
اشتراک گذاری
علی عزیزجهان به شماره دانشجویی ۹۶۲۲۱۰۳۳۱۱۱۰۳۹ دانشکده شهید شمسی پور جناب آقای دکتر آهنگری درس محیط های چند رسانه ای
pixel