آموزش اتصال به درگاه مستقیم بانک ملت + http://clicksite

4,190

از سری فیلم های آموزشی وب سایت http://clicksite.ir در فیلم آموزشی فوق با مقدمات لازم برای استفاده از درگاه بانک ملت آشنا خواهیم شد. جهت مشاهده مجموعه کامل این مجموعه و یا طرح سوالات مربوط به این فیلم و نیز دریافت نسخه باکیفیت فیلم به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://clicksite.ir/article.php?id=279