تصادف الکساندر پرونی - فرمول 3 گرندپری ایتالیا 2019

354
پس از تصادف وحشتناک الکس پرونی در مسابقه فرمول 3 گرندپری ایتالیا 2019 که با همت کرب های سوسیسی پارابولیکا همراه بود، مایکل مسی به میدان آمد و از حذف این کرب ها خبر داد...
pixel