ربات دوپای ATRIAS با قابلیت حفظ تعادل در شرایط سخت

901

لینک مطلب مرتبط: http://www.zoomit.ir/it-news/26639-spring-mass-technology-walking-robots