اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف

3,713
توسعه دانش و فناوری در جهان و گسترش و رشد نوآوری در ایران که نتیجه ایجاد ظرفیت های جدید در کشور خواهد شد. هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹ دقیقا همان جایی است که به این رشد کمک خواهد کرد.
اینوتکس 640 دنبال کننده
pixel