24 میلیون بازدید در یک هفته اهنگ ترکی با زیرنویس فارسی

3,937

اهنگ Ekin Uzunlar Huznun Gemileri با زیرنویس فارسی و ترکی با لهجه کارادنیز ک در 1 ماه 24 میلیون بازدید داشته

pixel