آیت الله هادوی- تفسیر نهج البلاغه- حرم حضرت معصومه (س)

525

تفسیر خطبه های نهج البلاغه توسط حضرت آیت الله هادوی تهرانی در حرم حضرت معصومه (س) در جمع معتکفین.