راهپیمایی استغاثه برای ظهور امام زمان(عج) -اصفهان

332

راهپیمایی استغاثه برای ظهور -اصفهان امام زادگان درب امام ابن سینابه سمت امام زاده شامیرحمزه عسکریه دیدار با حضرت آیت الله ناصری