کتاب صوتی تاریخ بلوک شرق

135

کتاب صوتی تاریخ بلوک شرق اثر دیوید پیتروزا ترجمه مهدی حقیقت خواه با صدای اکرم پریمون. با مراجعه به وبسایت یا اپلیکیشن آدیولیب از طریق لینک زیر نسخه کامل این کتاب صوتی را دانلود کنید: https://goo.gl/Hh12jU