عید سعید غدیر خم بهره برداری غیر رسمی ایستگاه های میدان محمدیه و بسیج در خط ۷ مت

116
افتتاح رسمی و بهره برداری از ۸/۵ کیلومتر بخش شرقی خط هفت مترو با دو ایستگاه بسیج و میدان محمدیه- چهارم شهریور
pixel