ارائه مطلب موثر (نکات مهم در کسب مهارت سخنوری)

299
299 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اگر میخواهید از تجربیات سخنرانان ماهر بهره ببرید ، این کلیپ را مشاهده نمایید بخش اول : افزایش اعتماد به نفس بخش دوم : سخنرانی موثر و مطلوب بخش سوم : اهداف سخنرانی ، برقراری ارتباط با مخاطبین بخش چهارم : تعیین چارچوب ، برنامه زمانبندی و رعایت نکات مهم قبل و زمان سخنرانی مابقی فیلمها در سایت www.wpg.ir موجود است