معرفی سامانه Warli

20

Warli یک سامانه آموزشی - سرگرمی و ارزش آفرینی برای کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال است که دانش آموزان می توانند با یادگیری مهارت های مختلف همزمان با آموزش کسب و کارآفرینی، چرخه آموزشی کسب و کار را برای خود ایجاد کرده و عزت نفس و خود باوری همراه با نشاط و شادابی را از طریق ارایه محصولات برای خود به ارمغان بیاورند.

Warli
Warli 1 دنبال کننده